De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Imabru bvba. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Imabru bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Imabru bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Imabru bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Imabru bvba is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imabru bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log-bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Imabru bvba beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Imabru bvba enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Imabru bvba maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies
De Imabru bvba website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. Imabru maakt ook gebruik van analytische cookies voor marketingdoeleinden. De analytische cookies die gebruikt worden op de website van Imabru bvba zijn cookies van Google Analytics om gebruikersgedrag anoniem in kaart te brengen, de Facebook Pixel om gebruikers opnieuw te kunnen bereiken en Hotjar om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Veiligheid
Op de website van Imabru bvba zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Imabru bvba werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@imabru.be.

Gebruik van bekomen informatie
Imabru bvba kan uw verkregen gegevens gebruiken om Imabru bvba nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Imabru bvba zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links
De website van Imabru bvba bevat links naar andere sites. Imabru bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Imabru bvba de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Imabru bvba heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
Imabru bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Imabru bvba
Gentsesteenweg 25-27
9900 Eeklo (langs grote baan N9)

Tel. (+32)9 374 10 66
Fax. (+32)9 374 40 11
info@imabru.be
BTW: BE.0412 820 617